Giờ làm việc

Liên kết Webside

Tài nguyên dạy học

Chào mừng quý vị đến với website của Phòng GD và Đào tạo huyện Phú Quý

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Giáo án > Trung học cơ sở > Công nghệ > (65 bài)

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2020-06-08 09:04:00

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2020-06-08 09:03:35

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2020-06-08 09:03:06

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2020-06-08 09:02:38

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2019-11-13 19:15:40

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2019-11-13 19:14:32

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2019-11-13 19:13:06

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2019-11-13 19:12:21

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-07 09:03:24

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-07 09:01:41

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-07 09:00:10

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2019-04-07 08:59:42

Word-logo-small

Giáo án học kì 2

Ngày gửi: 2018-04-09 10:16:19

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT CN 9 TUẦN 12. 2017 ...

Ngày gửi: 2017-12-14 16:44:15

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-11-15 16:07:05

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-11-15 16:02:35

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-10-23 19:54:11

Word-logo-small

Giáo án học kì 1

Ngày gửi: 2017-10-23 19:50:28

Word-logo-small

CN7 Đ2 tuan 26 2016-2017

Ngày gửi: 2017-04-21 08:15:37

Word-logo-small

CN7Đ1 tuần 26 2016-2017

Ngày gửi: 2017-04-21 08:04:32

Word-logo-small

Đề 2 - CN8 - Tuần 27 - Tiết 44

Ngày gửi: 2017-04-20 23:37:14

Word-logo-small

Đề 1 - CN8 - Tuần 27 - Tiết 44

Ngày gửi: 2017-04-20 23:36:10

Word-logo-small

Đề 2 - cn6 - tuần 27 - tiết 54

Ngày gửi: 2017-04-20 23:34:40

Word-logo-small

Đề 1 - cn6 - tuần 27 - tiết 54

Ngày gửi: 2017-04-20 23:33:12

Word-logo-small

Kiềm tra thực hành cn6 tuần 9

Ngày gửi: 2017-04-20 23:31:40

Word-logo-small

KT 1TIET Tuan 12 Tiet 12

Ngày gửi: 2016-12-28 21:02:53

Word-logo-small

KT 1 TIET CN7 Tuần 12 Tiết 12

Ngày gửi: 2016-12-28 20:59:52

Word-logo-small

Kiểm tra 1T CN6-tuần9- Tiết 18

Ngày gửi: 2016-12-28 20:56:29

Word-logo-small

Đề kiềm tra 1 tiết CN8

Ngày gửi: 2016-12-28 18:02:42

Word-logo-small

Đề kiểm tra 1 tiết CN8

Ngày gửi: 2016-12-28 17:45:30

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT CN9 HKI. 2016-2017 ...

Ngày gửi: 2016-12-11 18:57:07

Word-logo-small

ĐỀ 1 TIẾT CN9 HKI. 2016-2017 ...

Ngày gửi: 2016-12-11 18:54:43

Word-logo-small

Đề 2- cn9 - tuần 12 - tiết 12...

Ngày gửi: 2015-12-09 18:43:45

Word-logo-small

Đề 1- cn9 - tuần 12 - tiết 12...

Ngày gửi: 2015-12-09 18:42:49

Word-logo-small

Đề 2- cn8 - tuần 8 - tiết 16 ...

Ngày gửi: 2015-12-09 18:40:31

Word-logo-small

Đề 1- cn8 - tuần 8 - tiết 16 ...

Ngày gửi: 2015-12-09 18:39:24