Giờ làm việc

Liên kết Webside

Tài nguyên dạy học

Chào mừng quý vị đến với website của Phòng GD và Đào tạo huyện Phú Quý

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BIEN BAN KIEM TRA NOI BO ( TT)

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Thu
Ngày gửi: 14h:28' 11-05-2016
Dung lượng: 42.5 KB
Số lượt tải: 12
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD & ĐT PHÚ QUÝ CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG THCS TAM THANH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tam Thanh, ngày……tháng……năm 20

BIÊN BẢN KIỂM TRA
Nội bộ trường học, năm học 2015 - 2016
---------------

Họ và tên tổ trưởng:……………………………………………..
Dạy môn:…………………………………………………………
Năm vào ngành: …………………………………………………
Nhiệm vụ được giao:…………………………………………….
Đơn vị công tác:…………………………………………………

I . Kết quả kiểm tra:
1. Công tác quản lý của tổ trưởng: nhận thức, vai trò, tác dụng, uy tín, khả năng lãnh đạo chuyên môn …
.............………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…….....................................................................................................................................
…………………………………………………………………………………................
……………………………………………………………………………………..…......
2. Hồ sơ chuyên môn: kế hoạch, nghị quyết, biên bản, chất lượng dạy, các chuyên đề bồi dưỡng chuyên môn, sáng kiến kinh nghiệm…
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………................
3. Chất lượng dạy - học của tổ chuyên môn (việc thực hiện chương trình, chuẩn bị bài, chất lượng dạy học, việc thực hiện đổi mới phương pháp, sử dụng phương tiện, đồ dùng dạy học, việc kiểm tra, đánh giá học sinh, tác dụng, uy tín của tổ, nhóm chuyên môn trong trường…)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………................
…………………………………………………………………………………................
4. Nề nếp sinh hoạt chuyên môn: soạn bài, chấm bài, dự giờ, thao giảng, họp tổ, nhóm …
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………............
5. Kế hoạch bồi dưỡng và tự bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………................
………………………………………………………………………………………….
6. Việc chỉ đạo phong trào học tập của học sinh: phụ đạo, ngoại khóa, thực hành, bồi dưỡng học sinh giỏi …
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………:………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
II. Kiến nghị
Với đối tượng kiểm tra:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Với cơ quan quản lý giáo dục các cấp:
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Ý KIẾN CỦA TỔ TRƯỞNG NGƯỜI KIỂM TRA
(ký và ghi họ tên) (ký và ghi họ tên)
HIỆU TRƯỞNG
(ký, đóng dấu và ghi họ tên)


 
Gửi ý kiến