Giờ làm việc

Liên kết Webside

Tài nguyên dạy học

Chào mừng quý vị đến với website của Phòng GD và Đào tạo huyện Phú Quý

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

GOP Y DU THAO CHUONG TRINH GIAO DUC PHO THONG TONG THE

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Trần Thị Nở
Ngày gửi: 16h:06' 28-04-2017
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 125
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN PHÚ QUÝ
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Số:70/PGDĐT
V/v xin ý kiến góp ý dự thảo Chương trình GDPT tổng thể năm 2017.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phú Quý, ngày 28 tháng 4 năm 2017


Kính gửi:
- Hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS.

Thực hiện Công văn số 1677/BGDĐT-GDTrH Ngày 25/4/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc xin ý kiến góp ý Dự thảo Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể( có các file văn bản kèm theo)
Phòng Giáo dục và Đào tạo đề nghị hiệu trưởng các trường Tiểu học và THCS tổ chức góp ý theo đề cương gửi đính kèm và tổng hợp ý kiến gửi về Phòng qua email trước ngày 12/5/2017.
Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả./.


Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GDĐT (để báo cáo);
- Lãnh đạo, chuyên viên PGDĐT;
- Lưu: VT PGDĐT( Đức 2 bản).
KT. TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG
(đã kí)Trần Ngọc Cẩn


 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓