Giờ làm việc

Liên kết Webside

Tài nguyên dạy học

Chào mừng quý vị đến với website của Phòng GD và Đào tạo huyện Phú Quý

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

No_photo
Họ và tên Đỗ Minh Thành
Giới tính Nam
Chức vụ Sinh viên Sư phạm
Đơn vị Trường CĐ Sư phạm Bình Thuận
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Điểm số 559 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đang bị khóa
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Tam Thanh
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Toán học
Điểm số 8528 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đặng Quốc Hội
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngũ Phụng
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Toán học, Tin học
Điểm số 234 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Trần Thị Cúc
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngũ Phụng
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Âm nhạc
Điểm số 95 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Nguyễn Văn Linh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngũ Phụng
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Thể dục
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Phạm Thị Thúy Hà
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngũ Phụng
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Toán học
Điểm số 117 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đổ Hữu Thám
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngũ Phụng
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Toán học
Điểm số 139 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên trần thị tiến
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngũ Phụng
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Mỹ thuật, Âm nhạc
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Kim Diệu
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngũ Phụng
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 80 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Đỗ Ngọc Trị
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngũ Phụng
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Tin học
Điểm số 36 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Lanh
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngũ Phụng
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Công nghệ
Điểm số 381 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Tiến
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngũ Phụng
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Ngoại ngữ
Điểm số 57 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Mênh
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngũ Phụng
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Địa Lý
Điểm số 27 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Huyến
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngũ Phụng
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Lịch sử
Điểm số 20 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Nguyễn Thị Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngũ Phụng
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 101 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Đặng Thị Hiền
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngũ Phụng
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Văn Thanh Tuấn
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngũ Phụng
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Vật lý
Điểm số 123 (xem chi tiết)

Photo
Họ và tên Nguyễn Thị Kim Dung
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngũ Phụng
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 44 (xem chi tiết)

No_photo
Họ và tên Huỳnh Tự Do
Giới tính Nam
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngũ Phụng
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn Ngữ văn
Điểm số 60 (xem chi tiết)

No_photof
Họ và tên Tạ Thị Long
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THCS Ngũ Phụng
Quận/huyện Huyện Đảo Phú Quý
Tỉnh/thành Bình Thuận
Chuyên môn GDCD - GDNGLL
Điểm số 911 (xem chi tiết)